Kőszegpaty.hu

Kőszegpaty község Önkormányzatának hivatalos honlapja

Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Lukácsházi Gyöngyház Óvoda, Bölcsőde és Konyha

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2019.07.01-2024.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9724 Lukácsháza, Nagycsömötei utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Lukácsházi Gyöngyház Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezetői feladatainak ellátása. Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és a fenntartó rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok, továbbá az intézmény hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy egyéb szabályzat nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, óvodapedagógus,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 •         Legalább 5 éves közoktatási, közművelődési intézménynél szerzett szakirányú szakmai gyakorlat
 •         Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
 •         Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         szakmai önéletrajz
 •         vezetői program
 •         iskolai végzettséget (végzettségeket) igazoló okirat(ok) másolata (az eredeti okiratokat a kinevezési eljárás során be kell mutatni)
 •         érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban résztvevők megismerhetik
 •         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben - kezeléséhez hozzájárul
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó zárt vagy nyílt képviselő-testületi ülésen kéri pályázata elbírálását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Virág János nyújt, a +36 94 568 063 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LH/450-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

 •         Személyesen: Virág János, Vas megye, 9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik. Ezt követően a Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt a megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2019. március 8.
 •         www.lukacshaza.hu, www.gyongyosfalu.hu, www.koszegpaty.hu - 2019. március 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Forrás: Közigállás.gov.hu

Oldal frissítés

 • Frissítve: 2019. szeptember 7., szombat 11:22:03.

Hirdetmények

Hirdetmény

Szelektív hulladékgyűjtés 2019-ben

az aktív korúak ellátásáról

Szelektív hulladékgyűjtés 2018-ban

a Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan

Eboltási hirdetmény

Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása

Felhívás

2. fokú hőségriasztás elrendelése

Az erdő és szabadtéri tüzek megelőzésére

Fogorvosi ellátás

Fogorvosi ellátási szolgálat

A Katasztrófavédelmi kirendeltség őszi felhívása

Kéménytüzek

Tűzvédelem az őszi időszakban

Aratással kapcsolatos információk

A Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívása

A könyvtár nyitvatartási rendjének megváltozásáról

A 2014. C. tv. szerinti előírásoknak megfelelően a "könyvtár nyitva tartását a hét valamelyik munkaszüneti napján is biztosítani kell".
Ennek megfelelően az új nyitvatartási rend:
Hétfőn 15.00-18.00
Szombaton 14.00-17.00
Köszönjük megértésüket.

Szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatos információ

A Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívása.

Átalakult a szociális ellátások rendszere

2015. március 1. napjától átalakult a szociális ellátások rendszere.

Hatályba lépett Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról, egyes ellátásokról.

bővebben...

Változások az aktív korúak ellátásával kapcsolatban

A szociális ellátások 2015. március 01. napjától bekövetkező változásaival kapcsolatos tájékoztató letölthető itt.

Pályázatkereső

Keresés az érvényes pályázatok között
 
www.pafi.hu

Egyesület

1sz

Névnap

2019. szeptember 16. hétfő
Edit, Ditta, Ludmilla
Az Ózon Világnapja
06:2819:03

Holnap
Zsófia, Hildegárd
napja lesz.

Látogatottság

MaMa91
TegnapTegnap116
EhetiEheti91
EhaviEhavi1926
ÖsszesÖsszes173149

naturpark transparent

Impresszum

Moderátor: Milos László István

Rendezvényfotók: a falu lakosai

Nevezetességek képei és légifotók:
Tamás Csaba

Adatvédelem

Minden jog fenntartva.
Az oldalon található képek és szöveges tartalom másolása, továbbközlése csak az oldal tulajdonosának engedélyével lehetséges.
Adatvédelmi nyilatkozat.

Ez az oldal cookie-kat (sütiket) használ a felhasználók hitelesítéshez és a látogató statisztikához. Bővebb információ az adatkezelési szabályzatban.